PHONG THỦY‎ > ‎

CÁCH XÁO GẠCH CHÂN LIÊN KẾT

Cách Xóa gạch chân liên kết - sites

Giới thiệu với các bạn cách thức xóa gạch chân cho sites google:
Rất đơn giản, copy đoạn code sau:
làm thủ công từng bài (vì google hạn chế chỉnh sửa css)

- Xóa gạch chân liên kết link

style="text-decoration:none"

Cụ thể:
<a href="http://www.yahoo.com">Link co gach duoi</a>

Bây giờ bạn chỉ cần đơn giản thêm như sau:
<a href="http://www.yahoo.com" style="text-decoration: none>Link khong gach duoi</a>

Chúc may mắn.
Nhận xét
Bạn không có quyền thêm nhận xét.
Comments