NHÀ PHỐ
Vị trí : P.Phước Long B Quận 9   
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá bán : 41 triệu/m2
Vị Trí : P.Phước Long B Quận 9
Pháp Lí : SHồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá Bán : 33 triệu/m2

Vị Trí :   Nguyễn Duy Trinh - Quận 2
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang còn bán
Giá Bán : 48 triệu/m2Vị trí : Lê Hoàn - TPM B.Dương 
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá bán : 6,4 tỷ - T.Toán 7 năm
Vị Trí : Lê Lai - TPM B.Dương  
Pháp Lí : SHồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá Bán : 5 tỷ - T.Toán 7 năm
Gold Town

Vị Trí :Đồng Khởi - TPM B.Dương
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang còn bán
Giá Bán : 4,5 tỷ - T.Toán 5 năm

Comments