NHÀ PHỐ
Vị trí : P.Phước Long B Quận 9   
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá bán : 12 triệu - 16 triệu/m2
Vị Trí : P.Phước Long B Quận 9
Pháp Lí : SHồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá Bán : 8 triệu - 13 triệu/m2

Vị Trí :   Nguyễn Duy Trinh - Quận 2
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang còn bán
Giá Bán : 14 triệu - 18 triệu/m2Vị trí : Lê Hoàn - TPM Bình Dương
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá bán : 6,4 tỷ - T.Toán 7 năm
Vị Trí : Lê Lai - TPM Bình Dương   
Pháp Lí : SHồng
Tình Trạng : Đang Còn Bán
Giá Bán : 5 tỷ - T.Toán 7 năm
Gold Town

Vị Trí : Đồng Khởi - TPM Bình Dương
Pháp Lí : Sổ Hồng
Tình Trạng : Đang còn bán
Giá Bán : 4,5 tỷ - T.Toán 5 năm

Comments